Leir- og utfartssenter

Leir og utleie

På høst, vinter og vår arrangeres det barne- og ungdomsleirer på Karalaks, det er svært populært. I 2021 hadde vi over 140 barn til sammen på leirene bare i regi av eieren av stedet, Norsk luthersk misjonssamband!

Ellers leier vi også ut til andre grupper som driver aktiviteter for barn og voksne. Vi har også mulighet for å leie ut til kurs. Karalaks er et alkoholfritt alternativ for arrangementer.